VO educatie

Onderbouw:
Lespakket: 'Wat is het je waard?'

Lessen met lokale oorlogsverhalen waarin de hoofdrolspelers voor een dilemma staan. De leerlingen gaan met deze dilemma’s aan de slag.

Voor elke Brabantse Peelgemeente is in samenwerking met Erfgoed Brabant een op maat gemaakt lespakket ontwikkeld dat ook geschikt is voor de onderbouw van het VO. Dit lespakket kan door docenten binnen deze Peelgemeenten worden aangevraagd. Het is een goede voorbereiding om aan te sluiten bij Lokale activiteiten rondom 75 jaar bevrijding. Zie de agenda Death Valley De Peel.

Onder- en bovenbouw:

Op het Varendonck College in Asten zijn leerlingen aan de slag gegaan met een multidisciplinair programma. Ze interviewen ouderen die de oorlog hebben meegemaakt, schrijven de opgepikte verhalen uit en helpen aldus mee aan de lokale geschiedschrijving. Met de verhalen gaan zij bovendien aan het werk in de lessen beeldende vorming. Een aantal eindproducten wordt toegevoegd aan de tentoonstelling Death Valley De Peel in Museum Klok & Peel. Dit project kan ook door middelbare scholen in andere gemeenten worden omarmd en naar eigen wens worden ingevuld.

Deelname aan Conferentie Past: Forward
Bovenstaande opdracht is het uitgangspunt voor de deelname aan “Past: Forward”.

Hoe betrek je jongeren bij de herdenking van WOII? Hoe de inzet van meerdere creatieve disciplines de oorlog invoelbaar kan maken voor VO-studenten. De conferentie Past: Forward wordt georganiseerd door Erfgoed Brabant in opdracht van Brabant Remembers. De internationale conferentie vindt op 9, 10 en 11 september 2019 plaats in Eindhoven en Waalre.
Lees hier meer over de conferentie