Museumactiviteiten voor kinderen

Museumles in Museum Klok & Peel

Rondom de deelexposities 'Meisjes van Toen' en 'Klokkenroof' is een museumles ontwikkeld met daaraan gekoppelde lessen op school. Op een meisjesschool in Eindhoven hebben de leerlingen kort na de oorlog tekeningen gemaakt over hun oorlogsherinneringen.

De bewaarde tekeningen (Collectie RHCe) gunnen kinderen van nu een kijkje in de belevingswereld van kinderen in oorlogstijd. Ze gaan ook in gesprek met een oudere die de oorlog heeft meegemaakt. Deze expositie vormt een gemakkelijk opstapje naar de expositie Klokkenroof!- Plundered Bells, waarin de kinderen worden meegenomen door een rondleider. Daarin ontdekken ze niet alleen een groot oorlogsverhaal, maar ook een wereld die nog erg afhankelijk was van klokken.

Dit deelproject is afgelopen najaar al bezocht door de groepen 7 en 8 uit Asten en Someren en is komend schooljaar ook nog te boeken.