banner-1800x447

Missie

Wanneer in 2019/2020 via het activiteitenprogramma Brabant Remembers de 75-jarige bevrijding van Brabant wordt herdacht, is de Peel het aan zichzelf verplicht om zich krachtig te profileren. Ten tijde van WOII werd de nog relatief woeste Peel immers in alle fasen gebruikt als strijdtoneel.

Doelstellingen

  • De canon van WOII in De Peel tastbaar en met meer samenhang vertellen en de verhalen (inter)nationaal uitdragen.
  • Een impuls geven aan het WOII-erfgoed in de Peel. Op korte en lange termijn.
  • De impact van WOII in de Peel overdragen en invoelbaar maken, onder andere door de Peel nadrukkelijker op te nemen in de Liberation Route.
  • De ontwikkeling van een innovatief cultureel programma in de Peel, genaamd Death Valley De Peel.
  • De gedachtevorming en inspanning voor instandhouding van vrede, democratie, rechtsstaat en internationale rechtsstaat voor de lange termijn blijvend stimuleren.
  • Door lokale projecten aan te jagen en te adviseren over inhoud en beleving, ontstaat er weer lokaal draagvlak om de verhalen van WOII uit de Peel (op een belevenisvolle manier) over te dragen.
  • Het aanbod aantrekkelijk maken voor de nationale en internationale gast.
  • Door middel van een mix van verhalen (inhoud) en belevingen de doelgroepen bereiken en bedienen.
  • In de marketing en communicatie de veelzijdigheid aan activiteiten goed communiceren, waardoor alle doelgroepen worden bereikt en aangetrokken.