banner-1800x447

FAQ

  • Vraag: Welke gemeenten zijn betrokken bij Death Valley De Peel? 

Led by their piper, men of 7th Seaforth Highlanders, 15th (Scottish) Division advance during Operation 'Epsom', 26 June 1944.

Death Valley De Peel omvat de Brabantse gemeenten Helmond, Asten, Someren, Deurne, Laarbeek en Gemert-Bakel. De zes Peelgemeenten, die samenwerken binnen het InnovatieHuis De Peel, hebben met financiële ondersteuning een belangrijke aanzet gegeven om het project te realiseren. Naast de zes Peelgemeenten werken de gemeenten Geldrop-Mierlo en Peel en Maas (Meijel, Limburg) graag samen met het projectteam van Death Valley De Peel om De Peel en hun bevrijdingsactiviteiten op de kaart te zetten. 

Daarnaast werkt Death Valley De Peel samen met Meijel en Nederweert.

  • Vraag: Is het mogelijk om kort uit te leggen wat er allemaal tijdens WOII is gebeurd in De Peel?

Denkend aan de bevrijding van Zuid-Nederland, hebben wij al gauw de in Arnhem vastgelopen operatie Market-Garden op het netvlies. Ofwel het debacle van 'A Bridge too far' (Een brug te ver). Maar de bevrijding van Zuid-Nederland is ook: 'de Slag om de Schelde', 'Eindhoven 18 september' of 'de Slag om Overloon'. Maar ook in De Peel is tijdens WOII ontstellend veel gebeurd.

En: 'Death Valley De Peel'.

Deze term grijpt terug naar een karakterisering van de Peel door geallieerde militairen al tijdens de oorlog, maar omvat tevens vijf jaar strijd in Zuidoost Brabant.

Die strijd in een notendop:

1939: mobilisatie, bouw en inrichting van de Peel-Raamstelling. Daarbij sneuvelen de eerste soldaten.

1940: 10 mei, inval van de Duitsers. Gevechten aan de Zuid-Willemsvaart, enkele tientallen soldaten vinden de dood.

1941-1944: de ruige en afgelegen Peel herbergt veel onderduikers en vluchtelingen. Het verzet ontkiemt.

1941-1945: De Peel ligt in de Kammhuberlinie (Wehrmachthuisjes, zoeklichten, Flak, Nachtjagd). Veel vliegtuigen neergeschoten; honderden 'piloten' komen om.

1944, september: Montgomery probeert met zijn 30e Legerkorps vanaf de Belgische grens over Eindhoven/Veghel door te stoten naar Nijmegen/Arnhem. Het 12e Legerkorps (bevrijding midden-Brabant) en het 8e Legerkorps (bevrijding oost-Brabant) helpen aan de flanken.

Het 8e Legerkorps moet industriestad Helmond ongeschonden in handen krijgen. Als de opmars op 21 september stokt aan de Zuid-Willemsvaart moeten Engelse legereenheden tussen Asten en Someren  een doorbraak forceren.

Daarmee worden de zuidelijke Peelgemeenten Someren, Asten en Deurne frontgebied. Er vallen honderden doden en gewonden. Na vier dagen strijd wordt Helmond inderdaad ongeschonden ingenomen. De volgende confrontatie is bij Overloon, waar ook Amerikanen op het strijdtoneel verschijnen.

Eind oktober 1944 plaatsen 11.000 Duitse soldaten een serieuze tegenstoot in de zuidelijke Peel. De nieuwe confrontatie op de grens Brabant-Limburg (van Nederweert tot Griendtsveen) kost weer honderden soldaten en burgers het leven. Pas medio november wordt de Peel door Amerikanen en Schotten definitief bevrijd.

1945: Wat blijft is een geruïneerd landschap, bezaaid met tienduizenden landmijnen. Die eisen tot diep in 1945 nog tientallen slachtoffers.

Samenvattend: als ooit een vlag de lading dekt, dan is het de benaming Death Valley De Peel.